Michelin

Detta är en utav mina företagskunder där jag jag besöker kontoret på plats och hjälper personalen med friskvård.

Stockholmshem

Detta är ett annat exempel på en företagskund som anlitar mig och låter sin personal få hjälp med olika besvär som kan uppstå av stress eller stillasittande framför datorn.